Pobočka Brezno, Banisko, ul. ČSA 19

$if free {V niekoľkých jednoduchých krokoch Vám umožníme rezervovať si stretnutie so zamestnancom VšZP vo Vami určenom čase.

  1. Nájdite si dátum a čas, ktorý Vám vyhovuje
  2. Kliknite na políčko „+“ pri dátume a čase, ktorý ste si vybrali

Na stretnutie so zamestnancom VšZP sa môžete objednať, ak potrebujete riešiť záležitosť týkajúcu sa zdravotného poistenia, ako je napr. podanie prihlášky poistenca, predloženie dokladov o platiteľovi zdravotného poistenia na Slovensku alebo v zahraničí, žiadosť o E-formulár, riešenie nezrovnalostí v evidencii poistenca, predloženie dokladov pri registrácii nového zamestnávateľa, vyriešenie nezrovnalostí v evidencii zamestnávateľa (mesačné výkazy, oznámenia platiteľa), ak VšZP eviduje voči Vám nedoplatok alebo preplatok, chcete požiadať o uzavretie splátkového kalendára, bol Vám doručený výkaz nedoplatkov, chcete sa informovať o výsledku ročného zúčtovania a pod

Úhrady do pokladne je možné vykonávať len počas pokladničných hodín uvedených na internetovej stránke VšZP (bez možnosti objednania sa).

Pri vytváraní rezervácie NEUVÁDZAJTE do popisu stretnutia Vaše osobné údaje, ako je napríklad Vaše rodné číslo.}